Visie


Het is belangrijk dat ieder mens een liefdevol en gelukkig leven heeft, waarin ieder de mogelijkheid heeft om zichzelf te ontplooien en hun vleugels uit te slaan. Wij gaan een groep van maximaal 8 bewoners realiseren. Als gezin willen wij een onlosmakelijk deel van de woon-leefgemeenschap vormen waarin iedereen, op niveau van functioneren een bijdrage levert aan het huishouden.

Wij bieden onze bewoners huiselijkheid en geborgenheid aan. Ook worden onze bewoners gestimuleerd in autonomie, zelfredzaamheid en zelfontplooiing. Door vraag verduidelijking voor elke individuele bewoner kunnen we beter afstemmen op individuele begeleiding doelen met betrekking tot: wat wil je in je leven? wat vind jij belangrijk? enzovoorts. Hieruit zal blijken in welke mate zelfstandigheid mogelijk is.

Dagelijks bieden wij vaste activiteiten voor iedere bewoner zoals bijvoorbeeld gezamenlijk eten, koken, tafel dekken enzovoorts. Verder worden er groepsactiviteiten aangeboden. Indien een bewoner geen deel kan of wil uitmaken van deze activiteiten kan de bewoner zich terugtrekken op zijn/haar kamer. Dit zal naar mogelijkheid en niveau van functioneren beoordeeld worden.

Omdat wij kleinschalig zijn en continuïteit bieden in onze begeleiding, kunnen wij een vertrouwensband opbouwen met onze bewoners. Hierdoor kunnen wij korte lijnen houden met familie, vrienden, collega's, begeleiders en/of wettelijke vertegenwoordigers. We zullen hierdoor snel kunnen inspringen mocht dit nodig zijn bij bepaalde gedragsveranderingen van onze bewoners.

Onze bewoners krijgen de mogelijkheid om relaties met familie, vrienden of collega's te onderhouden, doordat wij de mogelijkheid bieden om bezoek te ontvangen of om op bezoek te gaan (dit natuurlijk passend binnen de corona maatregelen). Wij ondersteunen onze bewoners in het maken van afspraken en in het brengen en/of ophalen van of naar een vriend(in). Wij vinden het van belang dat de bewoners sociale contacten onderhouden en maximale regie hebben over hun eigen leven.

Wij ondersteunen onze bewoners in dagbesteding, school en werk. Dit vinden wij belangrijk omdat wij onze bewoners graag een deel van de maatschappij uit willen laten maken. Verdere maatschappelijke ondersteuning bieden wij door het vinden van een (sport) vereniging waar onze bewoners een deel van hun vrije tijd kunnen doorbrengen. Of het bezoeken van de bioscoop, café, zwembad enz. Ook bij kopen van kleding en/of persoonlijke benodigdheden zullen wij onze bewoners daar waar nodig ondersteuning bieden.

Verder bieden wij o.a. ondersteuning bij;

> Het samen bereiden van verse, gezonde en afwisselende maaltijden.

> Zorgen voor schone kleding.

> Een hygiënische leefomgeving.

> Alert te zijn op persoonlijke hygiëne, o.a. verzorgen van haren, nagels, oren enz.